باسمه تعالی

 (ارزیابی عملکرد هسته تخصصی دین و زندگی استان گلستان)

در سال تحصیلی 88-87

توسط دبیرخانه راهبری درس دین وزندگی

خراسان رضوی

 

کسب رتبه اوّل کشوری

ضمن تقدیر وتشکر از

کلیه سرگروه های محترم درسی شهرستان مناطق استان

و دبیران ارجمند دین وزندگی که با پاسخ به موقع به فراخوان ها و مشارکت دربرنامه عملیاتی هسته تخصصی

درکسب این عنوان سهیم بوده اند.

انشاء الله در سال تحصیلی جاری نیز بتوانیم

باحمایت هاوفعالیت های شمابه این

عنوان افتخارآمیزدست یابیم

موفق و موید باشید.

+ نوشته شده توسط واحدی - در شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 12:39 |

برنامه اولین نشست سرگروه های محترم درس دین وزندگی

شهرستان مناطق استان گلستان در سال تحصیلی 89-88

(هسته تخصصی دین وزندگی استان گلستان) زمان : 29 / 7 / 88

مکان : کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی استان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط واحدی - در شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 12:20 |

جناب آقای مسیب رائیجی

( عضو محترم هسته تخصصی دین وزندگی استان و دبیر شهرستان ترکمن)

کسب رتبه اول کشوری درجشنواره روشهای برترتدریس دین وزندگی

درمشهد مقدس

رابه شماتبریک می گوییم امیداست هماره موفق ومویدباشید.

باسپاس

حامد واحدی سرگروه هسته تخصصی دین وزندگی استان

کارشاسی تکنولوژی وگروه های آموزشی استان گلستان

 

+ نوشته شده توسط واحدی - در شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 10:24 |

به شکرانه الهی و با همت جمع کثیری ازهمکاران ارجمندمان

درسازمان آموزش وپرورش استان گلستان و

کارشناسی محترم تکنولوژی وگروه های آموزشی استان

توفیق یافتم ضمن تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج (ع)

درمرحله کشوری جشنواره روشهای برترتدریس درس دین وزندگی

حضوریابم وبه عنوان نماینده استان گلستان به ارائه برنامه وتدریس خوداقدام نمایم .

کسب رتبه اول کشوری حاصل این حضور بوده است

که آن را با افتخارتمام به جامعه فرهنگیان استان

به ویژه دبیران ارجمند دین وزندگی استان گلستان

تقدیم می نمایم .

امیداست کسب رتبه هایی اینچنین توسط دیگرعزیزان ادامه داشته باشد.

جاداردازحمایتهای دلسوزانه وکارشناسانه عزیزان به شرح ذیل سپاسگزاری نمایم:

۱- جناب آقای محمد علی ندافی معاونت محترم آموزش ونوآوری سازمان

۲-جناب آقای رضاسعیدی مدیریت محترم آموزش و پرورش بندرترکمن

۳-  جناب آقای قربان رائیجی (استاد راهنمای ارجمند  ازمرحله شهرستانی تا کشوری )

معاونت محترم آموزش و نوآوری بندرترکمن

۴- جناب آقای رضامیرزایی کارشناس مسئول محترم تکنولوژی وگروه های آموزشی استان

وهمراه شفیق و پیگیر درمرحله کشوری

۵- جناب آقای سیدقاسم حسینی کارشناس محترم تکنولوژی وگروه های آموزشی استان

۶- جناب آقای حامد واحدی مسئول محترم هسته تخصصی دین وزندگی استان

۷- جناب آقای فریدون شریعتی  کارشناس محترم تکنولوژی وگروه های آموزشی بندرترکمن

۸- جناب آقای محمود جرجانی مدیر وقت دبیرستان مختومقلی فراغی بندرترکمن

۹- سرکارخانم کاهه مدیر اجرایی تکنولوژی و گروه های آموزشی استان

۱۰- جناب آقای حسین زنگانه مدیر اجرایی تکنولوژی و گروه های آموزشی استان

۱۱- جناب آقای محمدعلی اصغری کبریا مدیر اجرایی تکنولوژی و گروه های آموزشی استان

۱۲- جناب آقای امان نژاد کارشناس محترم ابتدایی وپیش دبستانی بندرترکمن

۱۳- دانش آموزان خوب وفهیم سال سوم انسانی دبیرستان مختومقلی فراغی بندرترکمن

که در مرحله شهرستانی و استانی درتیم تدریس مشارکت نمودند.

وتمامی عزیزانی که دراین افتخارمارایاری نموده اند.

ارادتمند همه همکاران: مسیب رائیجی (عضو هسته تخصصی استان)  Tinypic

+ نوشته شده توسط واحدی - در شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 10:10 |

فرم امتیازبندی فعالیت های گروه های آموزشی درس دین وزندگی

شهرستان مناطق استان گلستان

در سال تحصیلی 89-88

(هسته تخصصی دین وزندگی استان گلستان)

ردیف

موضوعات

توضیحات

امتیاز

1

تشکیل جلسات گروه هادرشهرستان مناطق

تشکیل هرجلسه 1 امتیاز

3

2

فراخوان طراحی سئوالات استاندارد

باتوجه به جدول ارسالی ازسوی هسته تخصصی استان

8

3

ارائه گزارش عملکردبه هسته

ارائه به موقع گزارش 3 ماهه هرمورد 3 امتیاز

6

4

پاسخ به موقع به نامه ارسالی ازهسته

 

5

5

شرکت درجلسات هسته تخصصی

 

5

6

ارائه برنامه عملیاتی سالانه به هسته تخصصی در موعدمقرر

 

5

7

تولیدمحتوای الکترونیکی درقالب برنامه POWER POINT یا flash player

شیوه نامه متعاقباً ارسال میشود. هرمورد5 امتیاز

10

8

مطالعه وبررسی وضع موجود ومیزان استفاده همکاران ازروش های فعال یاددهی یادگیری

بصورت بازدیدهای دوره ای وتکمیل فرمهای بازدید

5

9

بررسی اوراق امتحانی خرداد  و دیماه 88 وارسال سئوالات برگزیده به هسته

انتخاب نفرات اول تاسوم هرپایه وارسال سئوالات برگزیده همراه بااسامی منتخبین

5

10

نقدوبررسی کتاب جدیدالتالیف دین و زندگی 1

باتوجه به جدول ارسالی ازسوی هسته

10

11

ارائه الگوهای عملی تدریس براساس هوش های چندگانه ازکتاب دین و زندگی 3

ارائه لوح فشرده ازتدریس همکاران براساس شیوه نامه ارسالی هرمورد5 امتیاز

10

12

اشاعه فرهنگ تحقیق وپژوهش فردی وگروهی دربین دانش آموزان ازطریق جلسات پرسش وپاسخ وسخنرانی درآموزشگاه ها

ارائه گزارش تصویری ازجلسات پرسش وپاسخ هرجلسه 1 امتیاز

7

13

طراحی وبرگزاری مسابقات تخصصی به صورت مکاتبه ای یااینترنتی

ازکتب درسی یاکمک آموزشی یاکتب موردنیاز 2مورد

6

14

برگزاری همایش های مرتبط باموضوعات دینی و قرآنی

ارئه گزارش تصویری به هسته تخصصی

 1 مورد

10

15

طراحی برنامه های ترغیبی ، تشویقی (مانندگردشگری علمی ، کمک هزینه ، جایزه ، تقدیرنامه)جهت جلب مشارکت و همکاری دبیران و مدیران در ارائه ایده های خلاق  و بدیع درتحقق اهداف متوسطه

جمع آوری و ارسال تجربیات خلاق و بدیع همکاران جهت استفاده سایرهمکاران در روند تدریس همراه با ارائه مستندات

5

 

+ نوشته شده توسط واحدی - در شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 9:36 |

باسمه تعالي

نمون برگ شماره 3 (برنامه سالانه هسته تخصصی دین و زندگی استان گلستان در سال تحصيلي  89 88)

رديف

برنامه

رديف

فعاليت

واحد

*

مقدار

**

زمانبندي

***

 

 

1

طراحی آموزشی بر اساس رویکردهای نوین برنامه درسی

1

تهیه وپخش الگوهای تدریس ویادگیری براساس هوش های چندگانه به صورت کتبی وتصویری بین دبیران جهت آشنایی عینی باالگوهای تدریس

پروژه درقالب CD

2

آبان اسفند

2

طراحی وپیشنهادبرگزاری مسابقات تخصصی اینترنتی درزمینه شیوه های نوین تدریس

دوره

2

آبان اسفند

2

نواندیشی و بدیعه پردازی در یاددهی و یادگیری

1

تهیه فصلنامه الکترونیکی مدون ازنظرات وایده های خلاق درزمینه تحقق اهداف درسی (بصورت نمایش دروبلاگ هسته تخصصی)

برنامه

 

درطول سال

2

تولیدمحتوای الکترونیکی آموزشی درقالبPOWER POINT کتاب سال دوم

پروژه درقالب CD

2

آذر الی دی

3

برگزاری همایش ضرورت واهمیت پاسخ به شبهات جوانان درعصر حاضر

برنامه

1

اردیبهشت

3

نقد و بررسی و تحلیل محتوی آموزشی

1

تنظیم جدول شیوه نامه نقدوبررسی کتابهای جدیدالتالیف دین وزندگی (1) به تفکیک دروس و شهرستان وارسال آن به شهرستان مناطق

برنامه

1

آبان - فروردین

2

برگزاری کارگاه آموزشی موردنیازجهت توسعه فکرانتقادی وتحلیل محتوی بین دبیران (جلسات گروه های آموزشی)

دوره

2

مهر - اردیبهشت

4

بهینه سازی فعالیتهای ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی فراگیران

1

طراحی وارسال سئوالات امتحانی استانداردبراساس شیوه های صحیح یاددهی یادگیری

برنامه

2

بهمن - اردیبهشت

2

بررسی 5 تا 10 درصداوراق امتحانی

دوره

2

دی - خرداد

3

بررسی وضع موجود ومیزان استفاده همکاران ازروش های فعال یاددهی یادگیری

 بصورت بازدیدهای دوره ای

دوره

براساس برنامه کارشناسی

درطول سال تحصیلی

*واحد فعاليت مانند:برنامه، دوره، پروژه، دانش آموز، نفر، كالا، معلم، ساعت، آموزشگاه، جلد، مگابايت، و......

** مقدار فعاليت مانند: يك عدد است كه حجم فعاليت يا مقدار كل كالا را نشان مي دهد.

*** زمانبندي فعاليت: مي تواند به صورت يك تاريخ معين ، يك بازة زماني معين (حداكثر )، يك تواتر زماني (مثل هر ماه، هر فصل، هر روز) و يا يك جدول زماني و cpm اجرايي باشد در مورد آخر بايد يا cpm ضميمه گردد.

+ نوشته شده توسط واحدی - در شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 9:30 |